Mistrovství klubu ve hře na simulátorech 2021

  • přihlásit se může hráč se členstvím z roku 2021

  • soutěžní kolo odehrají hráči individuálně kdykoliv mezi 1. a 20. březnem 2022

  • hráči ohlásí předem obsluze Golf Indoor Step jejich zájem o účast na mistrovství a po hře nahlásí výsledek brutto ran

  • obsluha Golf Indooru Step nastaví simulátor dle následujícího klíče nastavení simulátoru:

Hřiště: Donald Ross Mermorial

Swing profile: muži: 9-6-5, ženy: ladies, Pin: intermediate, Ground: normal, Sky: mostly sunny, Wind direction: south, Wind Speed: calm, Mulligans: no, Gimme: Automatic - 2 metres, Auto Continue: 4 sec (volitelné), Auto Drop: off (volitelné), Auto Concede: off. 

Výhry: putovní pohár, vouchery na služby Wellness Hotelu Step / Golf Indooru Step

Cena: hráči mohou využít své volné hodiny v rámci svého členství. V případě vyčerpání volných hodin 30% slevu na hru.